Opłaty za szkołę na rok 2019/2020

  1. Za pierwsze dziecko opłata za szkołę wynosi $ 375 za cały rok szkolny,

  2. Za drugie dziecko opłata za szkołę wynosi $ 275 za cały rok szkolny,

  3. Za trzecie dziecko opłata za szkołę wynosi $ 175 za cały rok szkolny,

  4. Oplaty za szkołę moga byc rozlożone na dwie raty. Pierwsza rata do 15 pazdziernika, druga do
    15 listopada 2019 roku.

  5. Dodatkowo pobierana jest wpłata na komitet rodzicielski w wysokości $ 55 za każde dziecko,

  6. Opłata za szkołę są przyjmowane gotówką lub czekiem, wpłata na komitet rodzicielski przyjmowana jest wyłącznie w formie gotówki.

Statut Szkoły i Regulamiany  

Statut Szkoły