O szkole

Z głębi dziejów, z krain mrocznych,
Puszcz odwiecznych, pól i stepów,
Nasz rodowód, nasz początek,
Hen, od Piasta, Kraka, Lecha.
Długi łańcuch ludzkich istnień
Połączonych myślą prostą.
Żeby Polska, żeby Polska,
Żeby Polska była Polską!

Jan Pietrzak

 

 

Szkoła Im. Mikołaja Kopernika założona została w 2010 roku. Zajęcia odbywają się w budynku należącym do parafii Matki Bożej Niepokalanej ( Mary Immaculate Catholic Church) w West Palm Beach.

 

Nasza szkoła prowadzi zajęcia metodyczne i przedmiotowe z  języka polskiego i kultury polskiej.  Sa one opracowane w oparciu o programy przyjazne dziecku mające na celu zachęcanie i ułatwianie nauki, tak aby realizacja procesu dydaktycznego przebiegała łatwo i przyjemnie.

 

Zajęcia dla najmłodszych są oparte na zabawie dźwiękiem, plastyką i ruchem.

 

Lekcje w naszej szkole są przygotowywane według tradycyjengo modelu: prezentacja – ćwiczenie – zastosowanie, a także stwarzają warunki do interakcji sytuacyjnej w kontekście historycznym, fizycznym, psychologicznym i kulturowym.

 

Nauczyciele to wykwalifikowana i profesjonalna kadra dydaktyczna, a jednocześnie miłośnicy kultury i języka polskiego. Wspierają oni gotowość mówienia i rozumienia, a także ‘lubienia’ Polski, z daleka od Polski.

Podejmując działania dydaktyczno-wychowawcze biorą pod uwagę fakt, że wiekszość  dzieci na codzień posługuje się językiem angielskim oraz że wiele z nich nie było jeszcze w Polsce, która jest ojczyzna ich rodziców i dziadków.

 

Oto kilka z kluczowych strategii i zasad stosowanych podczas zajęć (patrz: M. Kotarba-Kańczugowska, poradnik dla nauczycieli):

  • konsekwentne używanie języka polskiego przez nauczyciela

  • ‘dzialanie słowami’ – wspieranie spontanicznych wypowiedzi uczniów i dzialań językowych

  • prowokowanie interakcji w grupie

  • wykorzystanie naturalnych zdolności aktorskich dzieci oraz ich brak zahamowań w mówieniu

  • zasada poglądowości nauczania

  • zasada dostosowania materiału nauczania do poziomu słuchaczy

  • zasada stopniowania trudności

  • zasada trwałego przyswojenia wiedzy.