Rada Rodziców

 

 

  • Pani Edyta Szumelda

  • Pani Halina Cegielski

  • Pani Renata Towpik

 

 

 

  • Rada stanowi reprezentację rodziców uczniów  (minimum trzyosobowa, a maksymalnie siedmioosobowa).

  • Rada jest organem społecznym, współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, organizacjami uczniowskimi, organizacjami nadzorującymi Szkołę oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji statutowych zadań Szkoły.

  • Głównym celem Rady jest działanie na rzecz edukacyjnej i wychowawczej funkcji Szkoły.

  • Działalność Rady Rodziców reprezentuje interesy Szkoły w relacji z odpowiedzialnymi organami Administracji Państwowej RP (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ambasada w Waszyngtonie, Konsulat w Miami, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ORPEG), z organami Administracji Państwowej USA.

  • Rada Rodziców zarządza i zdobywa fundusze poprzez nawiązywanie współpracy z firmami, fundacjami dobroczynnymi lub instytucjami rządowymi, składa wnioski grantowe w celu zapewnienia dostępności podręczników i zaplecza dydaktyczno-technicznego, utrzymania ciągłości działania szkoły, i organizacji imprez szkolnych o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym.